อพาร์ทเม้นท์ หอพัก กำแพงแสน นครปฐม

พบอพาร์ทเม้นท์ 30 แห่ง, ห้องพักรายวัน อ.กำแพงแสน นครปฐม (12)
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
พบอพาร์ทเม้นท์ 30 แห่ง
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,000 - 3,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,800 - 3,500 บาท/เดือน450 - 550 บาท/วัน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,950 - 6,500 บาท/เดือน
ซ.ข้างโรงพยาบาลกำแพงแสน ถ.กำแพงแสน-พนมทวน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,000 - 2,500 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,400 - 2,900 บาท/เดือน
ซ.ชบารีสอร์ท ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,000 - 3,500 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,700 - 4,200 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,500 - 5,000 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,500 - 6,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,900 บาท/เดือน
ซ.แสนสุขพัฒนา ถ.พนมทวน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,800 - 4,000 บาท/เดือน550 บาท/วัน
ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,400 - 3,200 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,000 - 3,300 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,500 - 5,500 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,800 - 3,000 บาท/เดือน
ถ.กำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,500 - 3,000 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
1,800 - 2,500 บาท/เดือน
ซ.เทศบาลกำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน นครปฐม
760 - 1,300 บาท/วัน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,500 บาท/เดือน370 บาท/วัน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,600 - 3,500 บาท/เดือน490 - 800 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,600 - 4,000 บาท/เดือน500 - 800 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,500 - 6,900 บาท/เดือน660 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,300 - 5,500 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
400 - 550 บาท/วัน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,500 - 4,000 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ นครปฐม

ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.บางกระทึก11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน นครปฐม
2,400 บาท/เดือน
ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางเตย อ.สามพราน นครปฐม
2,800 บาท/เดือน