อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ซอยรังสิตภิรมญ์

พบอพาร์ทเม้นท์ 21 แห่ง, ห้องพักรายวัน ซอยรังสิตภิรมญ์ (4)
สถานศึกษาใกล้เคียง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
ห่างไป 0.0 กม. ซ.รังสิตภิรมย์ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.2 กม. ซ.รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
5,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.0 กม. ซ.รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
5,000 - 8,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ห่างไป 0.0 กม. ซ.รังสิตภิรมย์ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
5,300 บาท/เดือน
ห่างไป 0.6 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,500 - 9,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
6,500 - 7,000 บาท/เดือน1,000 บาท/วัน
ห่างไป 0.5 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.2 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
6,500 - 8,000 บาท/เดือน1,000 - 1,500 บาท/วัน
ห่างไป 0.4 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,800 - 3,400 บาท/เดือน
ห่างไป 0.3 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
6,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.คุณพระ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,700 - 5,700 บาท/เดือน
ห่างไป 0.1 กม. ซ.รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
5,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,000 - 7,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.5 กม. ซ.4 ถ.รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
6,500 - 7,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.1 กม. ซ.รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,000 - 4,900 บาท/เดือน
ห่างไป 0.3 กม. ซ.คลองหลวง 54 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,800 บาท/เดือน
ห่างไป 0.2 กม. ซ.แกรนด์โมเดิร์นคอนโด ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,000 - 12,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.2 กม. ซ.รังสิตภิรมย์ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 5,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.9 กม. ซ.คลองหลวง 27 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,800 - 3,500 บาท/เดือน500 - 1,000 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ซ.บุญคุ้ม ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,500 - 1,700 บาท/เดือน
ซ.เทพกุญชร 23 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,300 - 3,500 บาท/เดือน250 - 350 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,600 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,900 - 3,950 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,700 - 4,600 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,900 - 10,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,150 - 11,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,300 - 15,000 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 5,500 บาท/เดือน1,000 - 1,500 บาท/วัน
ซ.60 (คลอง 2 -3) ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,200 - 5,000 บาท/เดือน650 - 1,100 บาท/วัน
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
8,800 - 11,000 บาท/เดือน
ซ.รังสิต-นครนายก 27หรือ 29 ถ.คลองสอง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,750 - 4,000 บาท/เดือน
ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
4,000 - 6,000 บาท/เดือน450 - 550 บาท/วัน