อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ถนนอดุลยาราม

พบอพาร์ทเม้นท์ 22 แห่ง, ห้องพักรายวัน ถนนอดุลยาราม (11)
ห่างไป 0.6 กม. ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.พัฒนา ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,800 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ซ.อดุลยาราม7/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 0.7 กม. ซ.มิตรภาพ25 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,200 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ซ.ศาลปู่แสง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.1 กม. ซ.3 ศรีงามมือง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 3,900 บาท/เดือน
ห่างไป 0.9 กม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.9 กม. ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 - 5,000 บาท/วัน
ห่างไป 0.6 กม. ซ.อดุลยาราม7/8 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 - 2,800 บาท/เดือน200 - 350 บาท/วัน
ห่างไป 0.2 กม. ซ.อดุลยาราม 6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ห่างไป 0.6 กม. ถ.อดุลยาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,900 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ห่างไป 0.6 กม. ซ.อดุลยาราม ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 8,000 บาท/เดือน500 - 1,000 บาท/วัน
ห่างไป 0.3 กม. ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,800 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ห่างไป 0.2 กม. ซ.อดุลยาราม5 และ 7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 0.4 กม. ซ.เสรีสัมพันธ์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ถ.อดุลยาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ซ.สุดสง่า ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,900 - 5,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.3 กม. ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 5,000 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ห่างไป 0.5 กม. ซ.โรงเรียนไพบูลย์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 - 3,500 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ห่างไป 0.3 กม. ซ.อดุลยาราม 5 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 4,300 บาท/เดือน450 - 500 บาท/วัน
ห่างไป 0.2 กม. ถ.อดุลยาราม 7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.มิตรภาพ15 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน