อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ถนนโชตนา

พบอพาร์ทเม้นท์ 44 แห่ง, ห้องพักรายวัน ถนนโชตนา (20)
การเดินทาง/รถประจำทาง
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
ห่างไป 0.6 กม. ถ.เจดีย์ปล่อง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,000 - 4,500 บาท/เดือน490 - 590 บาท/วัน
ห่างไป 0.7 กม. ซ.สันติสุข ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.6 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
13,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.6 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
9,000 - 10,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.1 กม. ซ.16 ถ.โชตณา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,500 - 8,000 บาท/เดือน450 - 600 บาท/วัน
ห่างไป 0.2 กม. ซ.6 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,500 - 4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.7 กม. ซ.1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.12 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,400 - 2,800 บาท/เดือน
ห่างไป 0.6 กม. ซ.สมุดลานนา ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,500 - 5,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.4 ถ.ศรีลานนา ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,000 - 3,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ห่างไป 0.7 กม. ซ.สุขเกษม5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,000 - 4,300 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ห่างไป 0.9 กม. ซ.9 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,500 - 8,500 บาท/เดือน550 - 1,090 บาท/วัน
ห่างไป 0.9 กม. ถ.โสตศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,000 - 5,600 บาท/เดือน590 - 1,100 บาท/วัน
ห่างไป 0.4 กม. ซ.สันเหมือง 5 ถ.เชียงใหม่-แม่ริม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,500 - 4,000 บาท/เดือน490 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.9 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,800 - 8,500 บาท/เดือน550 - 1,090 บาท/วัน
ห่างไป 0.9 กม. ซ.9 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,800 - 8,500 บาท/เดือน690 - 790 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.9 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5,500 - 7,500 บาท/เดือน690 - 790 บาท/วัน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.7ข ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,500 - 10,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.5 กม. ซ.8 ถ.เวสาลี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,000 - 4,000 บาท/เดือน500 - 2,000 บาท/วัน
ห่างไป 0.6 กม. ซ.28 ถ.โซตนา 28 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ซ.บ้านศุภฤกษ์ ถ.96/854 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
4,500 - 5,000 บาท/เดือน490 - 900 บาท/วัน
ห่างไป 0.1 กม. ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
12,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.4 กม. ซ.พระนอน 11 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.5 กม. ซ.เวสาลี ถ.ขัวมุง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,300 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.1 ถ.ศรีลานนา ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,000 - 3,500 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 0.1 กม. ซ.ป่าแงะซอย.5 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,500 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 0.5 กม. ซ.8 ถ.เวสาลี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.9 กม. ซ.1 ถ.สุเกษม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.7 กม. ซ.7 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
30,000 บาท/เดือน1,500 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ซ.วัดมงคลเศรษฐี ถ.บ้านสหกรณ์ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
3,800 - 4,000 บาท/เดือน550 - 600 บาท/วัน
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
6,000 บาท/เดือน