อพาร์ทเม้นท์ หอพัก นครปฐม

พบอพาร์ทเม้นท์ 245 แห่ง, ห้องพักรายวัน นครปฐม (78)
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
พบอพาร์ทเม้นท์ 245 แห่ง
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ถ.จันทรคามพิทักษ์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
4,900 - 6,800 บาท/เดือน650 - 750 บาท/วัน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,500 - 6,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.บางกระทึก11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน นครปฐม
2,400 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,000 - 3,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.ศาลายา1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม
5,000 - 5,300 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,900 - 4,500 บาท/เดือน550 - 650 บาท/วัน
ซ.บางกระทึก 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน นครปฐม
2,500 - 3,000 บาท/เดือน350 - 500 บาท/วัน
ถ.จันทรคามพิทักษ์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
4,500 บาท/เดือน
ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี นครปฐม
3,700 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.เทศบาล15/1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม
3,600 - 3,800 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,500 - 4,200 บาท/เดือน550 - 650 บาท/วัน
ซ.ยิงเป้า 4 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,000 - 3,600 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ถ.ราชวิถี ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
2,600 - 3,400 บาท/เดือน
ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
4,500 - 6,500 บาท/เดือน
ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,000 - 3,800 บาท/เดือน
ถ.จันทรเขต ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,400 - 4,200 บาท/เดือน650 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,950 - 6,500 บาท/เดือน
ถ.จันทรคามพิทักษ์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,800 - 5,000 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
2,500 บาท/เดือน
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
7,000 บาท/เดือน
ถ.วัดใหม่ปิ่นเกลียว ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,200 - 3,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.พฤทธิพงศ์ ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
1,500 - 2,000 บาท/เดือน
ซ.8 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,700 บาท/เดือน
ถ.ศาลายานครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม
2,200 - 2,700 บาท/เดือน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,500 - 5,000 บาท/เดือน
ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
2,500 บาท/เดือน
ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี นครปฐม
800 - 1,100 บาท/เดือน200 - 300 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ นครปฐม

ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ถ.จันทรคามพิทักษ์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
4,900 - 6,800 บาท/เดือน650 - 750 บาท/วัน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,500 - 6,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.บางกระทึก11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน นครปฐม
2,400 บาท/เดือน