อพาร์ทเม้นท์ หอพัก นครศรีธรรมราช

พบอพาร์ทเม้นท์ 24 แห่ง, ห้องพักรายวัน นครศรีธรรมราช (12)
พบอพาร์ทเม้นท์ 24 แห่ง
ซ.ทุ่งปรัง 1 ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง ต.นาสาร อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช
4,200 - 4,500 บาท/เดือน
ซ.59 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2,000 - 3,500 บาท/เดือน350 - 450 บาท/วัน
ซ.ใบหยก ถ.เปรมประชา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2,500 - 3,000 บาท/เดือน100 - 120 บาท/วัน
ซ.ทวดทอง1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
3,500 บาท/เดือน
ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
5,000 - 6,000 บาท/เดือน450 - 600 บาท/วัน
ถ.หลังตลาดสดคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
6,000 บาท/เดือน
ซ.ดำรงอุทิศ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2,500 - 2,800 บาท/เดือน
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
3,500 - 4,800 บาท/เดือน450 - 750 บาท/วัน
ซ.ศาลาภิมุข ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2,700 - 4,500 บาท/เดือน
ซ.หัวหลางแยกซอยหมอชุ่ม ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2,500 - 3,500 บาท/เดือน300 - 500 บาท/วัน
ถ.ยุทธศาสตร์ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2,400 บาท/เดือน
ซ.บิ๊กเต้ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
3,800 - 5,000 บาท/เดือน550 - 650 บาท/วัน
ถ.ประชาอุทิศ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2,500 บาท/เดือน
ถ.ประชาอุทิศ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2,500 บาท/เดือน
ซ.ทวินโลตัส2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4,000 - 5,000 บาท/เดือน490 - 550 บาท/วัน
ซ.มิ่งขวัญ ถ.พัฒนาการคูขวาง 41 ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2,800 บาท/เดือน
ถ.เสริมชาติ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
5,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.เพชรสุวรรณพร ถ.บ่ออ่าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4,900 บาท/เดือน550 บาท/วัน
ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4,500 บาท/เดือน550 - 650 บาท/วัน
ซ.หัวหว่อง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
150 - 300 บาท/วัน
ซ.7 ถ.ทุ่งสง-นาบอน ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2,200 - 4,000 บาท/เดือน350 - 450 บาท/วัน
ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
5,000 บาท/เดือน
นครศรีธรรมราช
อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1,500 - 2,000 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ นครศรีธรรมราช