อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พระนครศรีอยุธยา

พบอพาร์ทเม้นท์ 51 แห่ง, ห้องพักรายวัน พระนครศรีอยุธยา (19)
พบอพาร์ทเม้นท์ 51 แห่ง
ซ.เซนต์แมรี่ซอย9 ถ.โรจนะ-วังน้อย ต.สามเรือน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1,200 - 1,700 บาท/เดือน
ซ.เฮงเฮง ถ.อุทัย-ภาชี ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
1,500 - 1,800 บาท/เดือน
ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
1,300 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.โรจนะ1(ซ.น้องแดง) ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
1,600 - 3,500 บาท/เดือน
ซ."-" ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1,800 - 3,200 บาท/เดือน280 - 380 บาท/วัน
ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6,000 บาท/เดือน
ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3,500 บาท/เดือน
ซ.กรุงศรี 11 ถ.วัดใหญ่-ศูนย์ราชการ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
8,000 บาท/เดือน
ซ.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6,500 บาท/เดือน
ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5,000 บาท/เดือน
ซ.ซิตี้ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
7,000 บาท/เดือน
ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
1,600 - 1,800 บาท/เดือน
ซ.19 แยก1 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
8,500 บาท/เดือน
ซ.ชุมชนต้นไทร ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2,000 - 3,500 บาท/เดือน
ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
1,800 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.วังแก้ว 2 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4,500 บาท/เดือน
ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ซ.บางเอียน ถ.บางเอียน ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ซ.น้องแดง ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
2,000 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.หนองยาว ถ.เจดีย์-วัดดุสิต ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2,000 - 2,500 บาท/เดือน
ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1,500 - 2,000 บาท/เดือน
ซ.สามเรือน ถ.โรจนะ-วังน้อย ต.สามเรือน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1,500 - 3,300 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1,500 - 2,500 บาท/เดือน270 - 370 บาท/วัน
ซ.จันทรนิยม3 ต.เสนา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา
1,600 บาท/เดือน450 บาท/วัน
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5,000 บาท/เดือน
ซ.น้องแดง ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
2,200 - 3,500 บาท/เดือน
ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
3,300 - 3,900 บาท/เดือน900 - 1,200 บาท/วัน
ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
7,800 - 19,500 บาท/เดือน600 - 1,500 บาท/วัน
ซ.ประชาอุทิศ ถ.. ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2,100 - 2,800 บาท/เดือน
ถ.เอเชีย ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2,000 - 2,500 บาท/เดือน350 - 500 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ พระนครศรีอยุธยา

ซ.เซนต์แมรี่ซอย9 ถ.โรจนะ-วังน้อย ต.สามเรือน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1,200 - 1,700 บาท/เดือน