อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พิษณุโลก

พบอพาร์ทเม้นท์ 155 แห่ง, ห้องพักรายวัน พิษณุโลก (57)
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
สถานที่ใกล้เคียง
พบอพาร์ทเม้นท์ 155 แห่ง
ต.แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก
200 - 350 บาท/วัน
ซ.ชนโค 1 ถ.พิชัยสงคราม ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,500 - 2,000 บาท/เดือน
ซ.สนามบิน 4 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,900 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.โคกช้่างซอย5 ถ.มิตรภาพ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3,200 บาท/เดือน
ซ.วัดเขื่อนขันต์ ซอยสบาย ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,800 - 2,500 บาท/เดือน
ซ.วัดเขื่อนขันธ์ ถ.หน้า bigc ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,900 บาท/เดือน
ถ.แป้นวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,600 - 1,700 บาท/เดือน
ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,200 - 1,500 บาท/เดือน
ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,500 - 3,500 บาท/เดือน250 - 350 บาท/วัน
ซ.ชนโค 26 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,800 บาท/เดือน
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,500 - 3,000 บาท/เดือน250 - 300 บาท/วัน
ซ.นาโพธิ์แดง ถ.บึงพระจันทร์ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,600 - 2,800 บาท/เดือน
ถ.หลังมอนอ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,200 บาท/เดือน250 - 300 บาท/วัน
ถ.หลังมอนอ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,500 - 1,800 บาท/เดือน250 - 300 บาท/วัน
ถ.หลังมอนอ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,700 - 1,800 บาท/เดือน250 - 300 บาท/วัน
ซ.เพชรไพลิน ถ.เพชรไพลิน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.บ้านกร่าง ถ.พิษณุโลก-สุโขทัย ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,500 - 3,000 บาท/เดือน
ถ.พิณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ถ.ติดมหาวิทยาลัยนเรศวรประตู5 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,600 - 2,500 บาท/เดือน
ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3,000 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,300 - 2,500 บาท/เดือน
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,800 - 3,000 บาท/เดือน360 - 390 บาท/วัน
ซ.4 ถ.มิตรภาพ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
7,000 บาท/เดือน
ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,500 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.ข้างโลตัส Express ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,200 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.ฮปปี้โฮม ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2,000 - 2,600 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.ขุนราชภักดี ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1,300 - 1,800 บาท/เดือน
ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3,000 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ พิษณุโลก

ต.แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก
200 - 350 บาท/วัน