อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ภูเก็ต

พบอพาร์ทเม้นท์ 416 แห่ง, ห้องพักรายวัน ภูเก็ต (133)
พบอพาร์ทเม้นท์ 416 แห่ง
ซ.เสาเข็ม ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
5,500 บาท/เดือน550 บาท/วัน
ซ.พัชรี ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
3,700 - 4,500 บาท/เดือน
ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
6,000 บาท/เดือน
ซ.ชูจิตร ถ.ร่วมพัฒนา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
5,500 - 7,500 บาท/เดือน550 - 800 บาท/วัน
ซ.ชูจิตร ถ.ร่วมพัฒนา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
3,500 - 4,500 บาท/เดือน
ซ.วิบูลย์รังสรรค์ ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
3,500 - 4,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
3,400 - 3,900 บาท/เดือน
ถ.สนามบิน-ในยาง ต.สาคู อ.ถลาง ภูเก็ต
12,000 บาท/เดือน
ซ.1 ถ.น้ำตกโตนไทร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต
3,500 บาท/เดือน
ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
5,000 - 6,500 บาท/เดือน
ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
6,000 - 6,500 บาท/เดือน
ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
15,000 - 20,000 บาท/เดือน1,500 บาท/วัน
ซ.หัวท่า ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต
2,500 - 3,500 บาท/วัน
ซ.นายะ1 ถ.4233 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
10,000 บาท/เดือน750 บาท/วัน
ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต
5,500 - 7,500 บาท/เดือน450 - 850 บาท/วัน
ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต
450 - 750 บาท/วัน
ซ.หัวท่า ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต
450 - 650 บาท/วัน
ซ.นายะ ถ.นายะ-หาดในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
18,000 - 35,000 บาท/เดือน950 - 1,500 บาท/วัน
ซ.ก๊อกน้ำ ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต
9,000 บาท/เดือน
ถ.ทุ่งคา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
3,000 - 3,500 บาท/เดือน
ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต
9,500 - 12,000 บาท/เดือน750 - 1,200 บาท/วัน
ซ.ยอดเสน่ห์1,เจ้าฟ้า49 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
7,900 - 9,000 บาท/เดือน800 - 1,700 บาท/วัน
ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต
15,000 - 17,000 บาท/เดือน
ซ.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต
9,000 - 12,000 บาท/เดือน
ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต
13,500 - 15,000 บาท/เดือน
ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต
6,500 - 12,000 บาท/เดือน
ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต
10,000 บาท/เดือน
ซ.พะเนียง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
3,600 - 4,500 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ ภูเก็ต