อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต

พบอพาร์ทเม้นท์ 111 แห่ง, ห้องพักรายวัน ม.กรุงเทพ รังสิต (16)
ห่างไป 0.7 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,800 - 3,400 บาท/เดือน
ห่างไป 0.2 กม. ซ.รังสิตภิรมย์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
5,000 - 8,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.ใกล้มหาลัยกรุงเทพ ถ.พหลโยธิน กม.36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,000 - 8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.0 กม. ถ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,800 - 2,700 บาท/เดือน350 - 550 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,000 - 8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.5 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
9,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
8,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
6,990 - 7,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.4 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,900 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ซ.คลองหลวง 16 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.6 กม. ซ.นันทพร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,200 บาท/เดือน
ห่างไป 3.6 กม. ซ.นันทพร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
5,500 - 7,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.1 กม. ซ.คลองหลวง 40 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,700 - 2,300 บาท/เดือน350 - 500 บาท/วัน
ห่างไป 2.9 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
8,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.6 กม. ซ.คลองหลวง35 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,500 - 2,700 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 0.5 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
6,500 - 7,000 บาท/เดือน1,000 บาท/วัน
ห่างไป 0.9 กม. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ซ.คลองหลวง16 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,600 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ซ.คลองหลวง16 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ซ.คลองหลวง 16 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.เฟส 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.พหลโยธิน กม.36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
7,000 - 8,000 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,800 - 3,400 บาท/เดือน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,600 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,400 - 6,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,700 - 4,600 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,900 - 10,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,150 - 11,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 15,000 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 5,500 บาท/เดือน1,000 - 1,500 บาท/วัน
ซ.รังสิต-ปทุมธานี37 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
2,300 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.60 (คลอง 2 -3) ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,200 - 5,000 บาท/เดือน650 - 1,100 บาท/วัน
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
5,000 - 6,000 บาท/เดือน
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
8,800 - 11,000 บาท/เดือน