อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พบอพาร์ทเม้นท์ 87 แห่ง, ห้องพักรายวัน ม.ขอนแก่น (41)
ห่างไป 1.4 กม. ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.9 กม. ซ.อุดมโชค ถ.มิตรภาพ-หนองปอ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,500 - 5,000 บาท/เดือน450 - 550 บาท/วัน
ห่างไป 2.7 กม. ถ.โคลัมโบ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,600 - 3,300 บาท/เดือน250 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 1.9 กม. ซ.ศาลปู่แสง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.9 กม. ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 - 3,500 บาท/เดือน500 - 600 บาท/วัน
ห่างไป 2.7 กม. ซ.มิตรภาพสัมพันธ์ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,700 บาท/เดือน250 บาท/วัน
ห่างไป 3.3 กม. ซ.ริมห้วย ถ.บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 - 3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.3 กม. ซ.ทองเมือง ถ.หลัง ม.ข. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.3 กม. ซ.มิตรภาพ25 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,200 บาท/เดือน
ห่างไป 1.3 กม. ซ.3 ศรีงามมือง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 3,900 บาท/เดือน
ห่างไป 4.2 กม. ซ.หมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.2 กม. ซ.อดุลยาราม7/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 4.6 กม. ซ.เหล่านาดี 10/7 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ห่างไป 2.6 กม. ซ.ทหาร 1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
13,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.7 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.6 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.6 กม. ซ.7 ถ.สีหราชเดโชไชย (ร.8) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
10,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.6 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.6 กม. ถ.สีหราชเดโชไชย (ร.8) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.2 กม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 3,700 บาท/เดือน
ห่างไป 4.0 กม. ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,900 - 4,000 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 1.5 กม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 3,800 บาท/เดือน390 - 450 บาท/วัน
ห่างไป 1.1 กม. ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 - 5,000 บาท/วัน
ห่างไป 2.9 กม. ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 4,000 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ห่างไป 2.8 กม. ถ.หมอชาญอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 4,200 บาท/เดือน450 - 480 บาท/วัน
ห่างไป 1.7 กม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6,000 - 7,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.6 กม. ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 4,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ห่างไป 1.6 กม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,200 - 4,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 4.3 กม. ถ.ศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.4 กม. ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,000 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน