อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห่างไป 3.9 กม. ซ.เทพกุญชร 23 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,300 - 3,500 บาท/เดือน250 - 350 บาท/วัน
ห่างไป 2.1 กม. ซ.นครชัยมงคลวิลล่า 2 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,500 - 1,780 บาท/เดือน
ห่างไป 1.5 กม. ซ.เทพกุญชร 40 ถ.เลีบคลองเปรมประชากร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
8,000 - 10,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.6 กม. ซ.ไทยธานี 37 ถ.ไทยธานี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
900 - 1,300 บาท/เดือน
ห่างไป 3.5 กม. ซ.เทพกุญชร26 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,400 - 1,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.1 กม. ซ.นครชัยมงคลวิลล่า 2 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,400 - 1,680 บาท/เดือน
ห่างไป 2.4 กม. ซ.เทพกุญชร 36 ถ.หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,800 - 2,900 บาท/เดือน
ห่างไป 2.7 กม. ซ.เทพกุญชร34 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 4.7 กม. ถ.พหลโยธิน ก.ม.44 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,500 บาท/เดือน300 บาท/วัน
ห่างไป 2.6 กม. ซ.เทพกุญชร 34 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,300 บาท/เดือน
ห่างไป 3.7 กม. ซ.เทพกุญชร 26 ถ.สีขาว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,400 - 1,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.5 กม. ซ.นครชัยมงคล1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,100 - 1,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.1 กม. ซ.นวนคร ซอย 8 ถ.พหลโยธิน (ถ.นิคมฯ นวนคร) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,800 - 3,500 บาท/เดือน690 บาท/วัน
ห่างไป 2.1 กม. ซ.นวนคร 1 (ไทยธานี) ถ.พหลโยธิน(ถ.นิคมฯ นวนคร) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,800 บาท/เดือน
ห่างไป 4.0 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.2 กม. ซ.เทพกุญชร 28 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,700 - 1,900 บาท/เดือน
ห่างไป 2.9 กม. ซ.ไทยธานี11 ถ.นวนคร 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,200 - 2,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ซ.ติดถนนพหลโยธิน ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,000 - 5,500 บาท/เดือน680 - 900 บาท/วัน
ห่างไป 4.6 กม. ซ."-" อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,700 บาท/เดือน
ห่างไป 4.8 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,500 - 2,700 บาท/เดือน500 - 700 บาท/วัน
ห่างไป 4.9 กม. อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,600 บาท/เดือน
ห่างไป 3.8 กม. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,300 บาท/เดือน
ห่างไป 3.5 กม. ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,000 - 3,500 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,600 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,400 - 6,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,700 - 4,600 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,900 - 10,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,150 - 11,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 15,000 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 5,500 บาท/เดือน1,000 - 1,500 บาท/วัน
ซ.รังสิต-ปทุมธานี37 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
2,300 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.60 (คลอง 2 -3) ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,200 - 5,000 บาท/เดือน650 - 1,100 บาท/วัน
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
5,000 - 6,000 บาท/เดือน
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
8,800 - 11,000 บาท/เดือน