อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน

พบอพาร์ทเม้นท์ 21 แห่ง, ห้องพักรายวัน ม.เกษตร กำแพงแสน (10)
ห่างไป 2.2 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ห่างไป 2.6 กม. ซ.อยู่ติดถนนใหญ่ หน้า ม. ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,000 - 3,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 2.3 กม. ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,950 - 6,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.9 กม. ซ.ข้างโรงพยาบาลกำแพงแสน ถ.กำแพงแสน-พนมทวน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,000 - 2,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.3 กม. ซ.แสนสุขพัฒนา ถ.พนมทวน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,800 - 4,000 บาท/เดือน550 บาท/วัน
ห่างไป 2.0 กม. ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.4 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,400 - 3,200 บาท/เดือน
ห่างไป 2.0 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,000 - 3,300 บาท/เดือน
ห่างไป 2.2 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,500 - 5,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.3 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,800 - 3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.2 กม. ถ.กำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,500 - 3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.6 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
1,500 - 2,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.3 กม. ซ.เทศบาลกำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน นครปฐม
760 - 1,300 บาท/วัน
ห่างไป 2.1 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,500 บาท/เดือน370 บาท/วัน
ห่างไป 2.0 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
2,600 - 3,500 บาท/เดือน490 - 800 บาท/วัน
ห่างไป 2.2 กม. ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,600 - 4,000 บาท/เดือน500 - 800 บาท/วัน
ห่างไป 2.5 กม. ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,500 - 6,900 บาท/เดือน660 บาท/วัน
ห่างไป 2.2 กม. ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
400 - 550 บาท/วัน
ห่างไป 2.7 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,800 - 4,300 บาท/เดือน
ห่างไป 2.2 กม. ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 - 4,800 บาท/เดือน600 - 800 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน