อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ห่างไป 1.2 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.4 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,600 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,900 - 3,950 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ห่างไป 1.4 กม. ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,150 - 11,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ห่างไป 1.5 กม. ซ.คลองหกตะวันออก 12 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,300 - 15,000 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.คลองหกตะวันออก 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 5,500 บาท/เดือน1,000 - 1,500 บาท/วัน
ห่างไป 4.5 กม. ซ.เพิ่มทรัพย์ ถ.รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,500 - 3,500 บาท/เดือน400 - 600 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
1,200 - 6,000 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
1,200 - 6,000 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
1,800 - 2,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.พูนสิน(ห่างเพียง300ม.) ถ.เลียบคลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,800 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ซ.คลองหกตะวันออก 12 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
4,100 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
6,000 - 9,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.7 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,800 - 2,300 บาท/เดือน300 - 500 บาท/วัน
ห่างไป 2.5 กม. ถ.Thanon Rangsit - Nakhon Nayok ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.3 กม. ซ.มาลี 12 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 9,999 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ห่างไป 0.6 กม. ซ.บัญชา-ปราณีอุทิศ ถ.เลียบคลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,300 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.5 กม. ซ.6 ถ.รังสิตนครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
10,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
6,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.4 กม. ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.8 กม. ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
5,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.4 กม. ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 6) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
5,500 - 6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.4 กม. ถ.รังสิตนครนายยก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.4 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.9 กม. ซ.ลำภู ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,500 - 3,800 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.หมู่บ้านมงคล ซ.บัญชาอุทิศ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
1,900 - 2,400 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.คลองหกตะวันออก8 ถ.รังสิตนครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,400 - 5,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.คลองหกตะวันออก 16 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,900 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ห่างไป 3.6 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,300 - 3,500 บาท/เดือน700 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,900 - 3,950 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 5,500 บาท/เดือน1,000 - 1,500 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,150 - 11,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,600 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,300 - 15,000 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ซ.เพิ่มทรัพย์ ถ.รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,500 - 3,500 บาท/เดือน400 - 600 บาท/วัน
ซ.60 (คลอง 2 -3) ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,200 - 5,000 บาท/เดือน650 - 1,100 บาท/วัน
ซ.รังสิต-นครนายก 27หรือ 29 ถ.คลองสอง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,750 - 4,000 บาท/เดือน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,700 - 4,600 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,900 - 10,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
8,800 - 11,000 บาท/เดือน
ซ.บุญคุ้ม ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,500 - 1,700 บาท/เดือน
ซ.เทพกุญชร 23 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,300 - 3,500 บาท/เดือน250 - 350 บาท/วัน