อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ห่างไป 1.2 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.4 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,600 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ห่างไป 0.9 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,400 - 6,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 1.4 กม. ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,150 - 11,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ห่างไป 1.5 กม. ซ.คลองหกตะวันออก 12 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 15,000 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.คลองหกตะวันออก 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 5,500 บาท/เดือน1,000 - 1,500 บาท/วัน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.พูนสิน(ห่างเพียง300ม.) ถ.เลียบคลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,800 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
6,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.6 กม. ซ.บัญชา-ปราณีอุทิศ ถ.เลียบคลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,300 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.4 กม. ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 6) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.7 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,800 - 2,300 บาท/เดือน300 - 500 บาท/วัน
ห่างไป 2.5 กม. ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
5,500 - 6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
1,800 - 2,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
1,000 - 5,000 บาท/วัน
ห่างไป 2.4 กม. ถ.รังสิตนครนายยก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.4 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.9 กม. ซ.ลำภู ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,500 - 3,800 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.หมู่บ้านมงคล ซ.บัญชาอุทิศ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
1,900 - 2,400 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.คลองหกตะวันออก8 ถ.รังสิตนครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,200 - 5,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.0 กม. ซ.คลองหกตะวันออก 16 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,900 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ห่างไป 3.6 กม. ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,300 - 3,500 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ห่างไป 0.6 กม. ซ.13 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,500 - 8,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.1 กม. ซ.เอ็มพีคลองหก ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
400 - 1,600 บาท/วัน
ห่างไป 0.6 กม. ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
2,200 - 9,000 บาท/เดือน380 - 780 บาท/วัน
ห่างไป 1.2 กม. ซ.พรธิสาร ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
1,500 - 2,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 4.7 กม. ซ.บุรี 1 ซอย 4 ถ.เลียบคลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี
12,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.4 กม. ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,000 - 4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.5 กม. ซ.8 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 1.3 กม. ซ.การเคหะ ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
2,800 บาท/เดือน
ห่างไป 2.2 กม. ซ.10/13 ถ.คลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 20,000 บาท/เดือน1,000 - 3,000 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,400 - 6,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 5,500 บาท/เดือน1,000 - 1,500 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 บาท/เดือน
ซ.คลองหกตะวันออก12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,150 - 11,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,500 - 3,600 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
4,900 - 15,000 บาท/เดือน800 - 1,200 บาท/วัน
ซ.60 (คลอง 2 -3) ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3,200 - 5,000 บาท/เดือน650 - 1,100 บาท/วัน
ซ.รังสิต-ปทุมธานี37 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
2,300 - 3,000 บาท/เดือน
ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,700 - 4,600 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.คลองหกตะวันออก 12 (มาลี) ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี
3,900 - 10,000 บาท/เดือน700 - 1,500 บาท/วัน
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
5,000 - 6,000 บาท/เดือน
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
8,800 - 11,000 บาท/เดือน