อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

พบอพาร์ทเม้นท์ 105 แห่ง, ห้องพักรายวัน รพ.ศรีนครินทร์ (50)
ห่างไป 1.1 กม. ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.5 กม. ถ.โคลัมโบ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,500 บาท/เดือน250 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 3.2 กม. ซ.มิตรภาพสัมพันธ์ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,700 บาท/เดือน250 บาท/วัน
ห่างไป 1.6 กม. ซ.พัฒนา ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,800 บาท/เดือน
ห่างไป 3.3 กม. ซ.ริมห้วย ถ.บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,700 - 3,200 บาท/เดือน
ห่างไป 4.5 กม. ซ.หมู่บ้านสายฝน 1 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,900 - 5,900 บาท/เดือน490 - 590 บาท/วัน
ห่างไป 2.1 กม. ซ.ทองเมือง ถ.หลัง ม.ข. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.9 กม. ซ.มะลิวัลย์ 9 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.อดุลยาราม7/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 4.0 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.9 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 1.8 กม. ซ.ทหาร 1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
13,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.9 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.9 กม. ถ.สีหราชเดโชไชย (ร.8) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.8 กม. ซ.7 ถ.สีหราชเดโชไชย (ร.8) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
10,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.8 กม. ถ.ราษฎร์คะนึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.2 กม. ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 - 3,500 บาท/เดือน500 - 600 บาท/วัน
ห่างไป 2.3 กม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6,500 - 7,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.6 กม. ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 4,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ห่างไป 0.5 กม. ซ.มิตรภาพ25 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,200 บาท/เดือน
ห่างไป 1.3 กม. ซ.ศาลปู่แสง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.5 กม. ถ.โนนม่วง-มข. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 0.8 กม. ซ.3 ศรีงามมือง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 3,900 บาท/เดือน
ห่างไป 4.5 กม. ซ.ศรีจันทร์ 10/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,000 - 6,000 บาท/เดือน550 - 600 บาท/วัน
ห่างไป 0.5 กม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.9 กม. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.6 กม. ซ.1 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 2.9 กม. ถ.โนนม่วง-มข. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 3,800 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 4.9 กม. ซ.17 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ห่างไป 3.5 กม. ซ.หมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 - 3,500 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน