อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ สนามกีฬา 700 ปี

พบอพาร์ทเม้นท์ 154 แห่ง, ห้องพักรายวัน สนามกีฬา 700 ปี (60)
ห่างไป 4.0 กม. ถ.เจดีย์ปล่อง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,000 - 4,500 บาท/เดือน490 - 590 บาท/วัน
ห่างไป 1.7 กม. ซ.สันติสุข ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.4 กม. ซ.1 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
10,000 บาท/เดือน1,000 บาท/วัน
ห่างไป 4.6 กม. ซ.ราชพฤกษ์ ถ.ห้วยเเก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5,500 - 6,000 บาท/เดือน550 - 650 บาท/วัน
ห่างไป 3.8 กม. ถ.เลียบคันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5,500 - 6,500 บาท/เดือน890 บาท/วัน
ห่างไป 4.3 กม. ถ.ชมดอย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.7 กม. ถ.ช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.5 กม. ซ.6 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
13,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.5 กม. ซ.6 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
9,000 - 10,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.1 กม. ซ.16 ถ.โชตณา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,500 - 8,000 บาท/เดือน450 - 600 บาท/วัน
ห่างไป 3.0 กม. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,300 - 2,600 บาท/เดือน
ห่างไป 4.9 กม. ซ.13 ถ.หมื่นด้ามพร้าวคต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,200 - 3,600 บาท/เดือน
ห่างไป 3.5 กม. ซ.6 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,500 - 4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.3 กม. ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.0 กม. ซ.8 ช่างเคี่ยน ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,600 - 4,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.4 กม. ซ.1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.7 กม. ซ.6 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
22,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.6 กม. ซ.12 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,400 - 2,800 บาท/เดือน
ห่างไป 3.9 กม. ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
7,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.3 กม. ซ.สมุดลานนา ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,500 - 5,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.9 กม. ซ.นิมมาน 12 ถ.นิมมานฯ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,500 บาท/เดือน
ห่างไป 4.0 กม. ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
15,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.2 กม. ซ.4 ถ.ศรีลานนา ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,000 - 3,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ห่างไป 4.8 กม. ซ.2ข ถ.ป่าตันงาม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,500 - 7,000 บาท/เดือน550 - 1,400 บาท/วัน
ห่างไป 1.7 กม. ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
700 บาท/วัน
ห่างไป 3.8 กม. ซ.โรงแรม The Core ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
15,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.7 กม. ซ.สุขเกษม5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,000 - 4,300 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ห่างไป 4.6 กม. ซ.ปาล์มสปริง นิมมาน Fountain ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
17,999 บาท/เดือน
ห่างไป 1.4 กม. ซ.1 ถ.เลียงคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
16,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.1 กม. ถ.อยู่เย็น ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,000 - 4,500 บาท/เดือน390 - 1,390 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ซ.วัดมงคลเศรษฐี ถ.บ้านสหกรณ์ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
3,800 - 4,000 บาท/เดือน550 - 600 บาท/วัน
ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,000 - 2,900 บาท/เดือน
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
6,000 บาท/เดือน