อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ เซ็นทรัลขอนแก่น

พบอพาร์ทเม้นท์ 118 แห่ง, ห้องพักรายวัน เซ็นทรัลขอนแก่น (61)
การเดินทาง/รถประจำทาง
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
ห่างไป 3.1 กม. ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.3 กม. ซ.ชุมชนรัตนาธานี ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
350 บาท/วัน
ห่างไป 3.3 กม. ซ.สุขสบาย15 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 - 3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.1 กม. ซ.พัฒนา ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,800 บาท/เดือน
ห่างไป 2.0 กม. ซ.ถนนเหล่านาดี12 ถ.เหล่านาดี12 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
9,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.6 กม. ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 8,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.5 กม. ซ.หนองวัด ถ.วุฒาราม (ถ.หน้าเมือง) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,200 - 4,500 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ห่างไป 1.4 กม. ซ.มะลิวัลย์ 9 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.3 กม. ซ.อดุลยาราม7/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 3.0 กม. ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 - 3,200 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 4.0 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.0 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.5 กม. ซ.ทหาร 1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
13,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.0 กม. ถ.ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 4.0 กม. ถ.สีหราชเดโชไชย (ร.8) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.1 กม. ซ.เหล่านาดี 6 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 - 5,000 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ห่างไป 3.5 กม. ซ.7 ถ.สีหราชเดโชไชย (ร.8) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
10,000 บาท/เดือน
ห่างไป 2.1 กม. ซ.เหล่านาดี ถ.เหล่านาดี12 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,500 - 4,900 บาท/เดือน550 - 900 บาท/วัน
ห่างไป 3.7 กม. ถ.ราษฎร์คะนึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 บาท/เดือน
ห่างไป 3.2 กม. ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 4,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ห่างไป 3.8 กม. ซ.มิตรภาพ25 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,200 บาท/เดือน
ห่างไป 3.1 กม. ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
15,000 - 40,000 บาท/เดือน1,200 บาท/วัน
ห่างไป 2.8 กม. ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 บาท/เดือน300 - 350 บาท/วัน
ห่างไป 1.6 กม. ซ.บ้านกอก ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,700 - 3,100 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 2.7 กม. ซ.ศาลปู่แสง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 บาท/เดือน
ห่างไป 1.2 กม. ซ.หนองวัด 1/4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,300 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ห่างไป 1.8 กม. ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
7,500 - 8,500 บาท/เดือน
ห่างไป 3.8 กม. ซ.พัทยา2 ชุมชนโนนทัน8 ถ.ฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,600 - 3,200 บาท/เดือน
ห่างไป 2.2 กม. ถ.บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,400 - 3,850 บาท/เดือน
ห่างไป 3.2 กม. ซ.3 ศรีงามมือง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 3,900 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน