อพาร์ทเม้นท์ หอพัก เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

พบอพาร์ทเม้นท์ 252 แห่ง, ห้องพักรายวัน อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น (128)
การเดินทาง/รถประจำทาง
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
พบอพาร์ทเม้นท์ 252 แห่ง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.ชุมชนรัตนาธานี ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
350 บาท/วัน
ซ.อุดมโชค ถ.มิตรภาพ-หนองปอ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,500 - 5,000 บาท/เดือน450 - 550 บาท/วัน
ถ.โคลัมโบ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,600 - 3,300 บาท/เดือน250 - 400 บาท/วัน
ซ.มิตรภาพสัมพันธ์ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,700 บาท/เดือน250 บาท/วัน
ซ.หนองวัด ถ.วุฒาราม (ถ.หน้าเมือง) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,200 - 4,500 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ซ.มิตรภาพ25 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,200 บาท/เดือน
ซ.สุขสบาย15 ถ.ชาตะผดุง22 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 บาท/เดือน300 บาท/วัน
ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 9,800 บาท/เดือน590 - 690 บาท/วัน
ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 - 3,500 บาท/เดือน500 - 600 บาท/วัน
ซ.ทองเมือง ถ.หลัง ม.ข. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 4,500 บาท/เดือน
ถ.หมอชาญอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 7,000 บาท/เดือน300 - 500 บาท/วัน
ซ.เหล่านาดี 6 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 5,000 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ซ.ศาลปู่แสง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 บาท/เดือน
ซ.อดุลยาราม ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,900 - 3,300 บาท/เดือน
ซ.ริมห้วย ถ.บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 - 3,000 บาท/เดือน
ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 3,000 บาท/เดือน350 - 500 บาท/วัน
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6,000 บาท/เดือน
ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 - 3,200 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 บาท/เดือน
ซ.ปู่เจ้า ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
9,000 - 90,000 บาท/เดือน
ซ.1 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.อดุลยาราม7/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ซ.20 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,200 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.ศรีจันทร์ 27 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6,000 บาท/เดือน
ถ.โนนม่วง-มข. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 3,800 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ถ.กลางเมือง ตัดกับ ถ.เลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
13,000 บาท/เดือน
ซ.บ้านกอก ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,700 - 3,100 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ซ.2 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,300 บาท/เดือน
ซ.17 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ ขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน