อพาร์ทเม้นท์ หอพัก แม่ริม เชียงใหม่

พบอพาร์ทเม้นท์ 43 แห่ง, ห้องพักรายวัน อ.แม่ริม เชียงใหม่ (19)
การเดินทาง/รถประจำทาง
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
พบอพาร์ทเม้นท์ 43 แห่ง
ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
1,500 บาท/เดือน
ซ.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.โชตนา 28 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
7,500 - 8,500 บาท/เดือน
ซ.ทุ่งแว่น ถ.บ้านนาหึก ต.สะลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่
4,900 บาท/เดือน450 บาท/วัน
ถ.วัดดอนตัน ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
8,000 บาท/เดือน
ซ.พระเจ้านั่งโก๋น ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 3,500 บาท/เดือน500 - 690 บาท/วัน
ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,100 - 2,600 บาท/เดือน400 - 700 บาท/วัน
ซ.28 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.ป่าแงะซอย.5 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,500 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ต.แม่สา อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,500 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ต.สะลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,000 - 2,500 บาท/วัน
ซ.สันเหมือง 5 ถ.เชียงใหม่-แม่ริม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,500 - 4,000 บาท/เดือน490 บาท/วัน
ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,000 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.สันติสุข ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 4,000 บาท/เดือน
ซ.28 ถ.โซตนา 28 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 4,000 บาท/เดือน
ซ.บ้านศุภฤกษ์ ถ.96/854 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
4,500 - 5,000 บาท/เดือน490 - 900 บาท/วัน
ซ.พระนอน 11 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 บาท/เดือน
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
8,500 - 9,500 บาท/เดือน490 - 2,300 บาท/วัน
ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม เชียงใหม่
17,000 บาท/เดือน
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
7,500 บาท/เดือน
ซ.ดวงดี ถ.สิทธิบำรุงราช ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,500 - 3,500 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ซ.พระเจ้านั่งโก๋น5 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,280 - 4,600 บาท/เดือน400 - 800 บาท/วัน
ถ.น้ำตกแม่สาสายเก่า ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
6,000 บาท/เดือน
อ.แม่ริม เชียงใหม่
15,000 บาท/เดือน
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,500 - 3,200 บาท/เดือน
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
6,500 บาท/เดือน
อ.แม่ริม เชียงใหม่
12,000 บาท/เดือน
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
4,000 บาท/เดือน
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
2,200 - 3,500 บาท/เดือน300 - 500 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ เชียงใหม่

ถ.เชียงใหม่ไฮแลนด์วิวเพลส ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5,500 - 25,000 บาท/เดือน590 - 2,500 บาท/วัน
ซ.คันคลอง ต.หางดง อ.หางดง เชียงใหม่
2,200 - 3,000 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ถ.สุรัตน์นิเวศน์ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,500 บาท/เดือน