อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

การเดินทาง/รถประจำทาง
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
พบอพาร์ทเม้นท์ 137 แห่ง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.ชุมชนรัตนาธานี ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
350 บาท/วัน
ซ.ศรีจันทร์ 10/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,000 - 6,000 บาท/เดือน550 - 600 บาท/วัน
ซ.สุขสบาย15 ถ.ชาตะผดุง22 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 บาท/เดือน300 บาท/วัน
ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 9,800 บาท/เดือน590 - 690 บาท/วัน
ซ.หนองวัด ถ.วุฒาราม (ถ.หน้าเมือง) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,200 - 4,500 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ซ.มิตรภาพ25 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,200 บาท/เดือน
ถ.หมอชาญอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 7,000 บาท/เดือน300 - 500 บาท/วัน
ซ.เหล่านาดี 6 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 5,000 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ซ.ศาลปู่แสง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 บาท/เดือน
ซ.อดุลยาราม ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,900 - 3,300 บาท/เดือน
ซ.1 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.อดุลยาราม7/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 - 3,500 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ซ.ศรีจันทร์ 27 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6,000 บาท/เดือน
ซ.บ้านกอก ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,700 - 3,100 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ซ.2 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,300 บาท/เดือน
ซ.17 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 บาท/เดือน300 - 350 บาท/วัน
ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,900 บาท/เดือน
ซ.3 ศรีงามมือง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 3,900 บาท/เดือน
ซ.หมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.เหล่านาดี 10/7 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ซ.สวัสดี 8/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,000 บาท/เดือน
ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
15,000 - 40,000 บาท/เดือน
ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,900 - 3,900 บาท/เดือน360 - 400 บาท/วัน
ซ.พัทยา2 ชุมชนโนนทัน8 ถ.ฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,600 - 3,200 บาท/เดือน
ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,900 - 4,000 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ถ.หมอชาญอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 4,200 บาท/เดือน450 - 480 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ ขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน