อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

การเดินทาง/รถประจำทาง
สถานศึกษาใกล้เคียง
แหล่งช๊อปปิ้ง
ถนน/ซอยใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
พบอพาร์ทเม้นท์ 140 แห่ง
ซ.บ้านหนองวัด1 ถ.สายขอนแก่น-บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
300 - 350 บาท/วัน
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,000 - 5,500 บาท/เดือน
ซ.อดุลยราม7/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,200 - 3,600 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,300 - 3,900 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ซ.พัทยา1 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,400 - 3,000 บาท/เดือน บาท/วัน
ซ.7 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,000 - 12,000 บาท/เดือน330 - 450 บาท/วัน
ซ.42 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5,500 - 6,000 บาท/เดือน
ซ.ศรีจันทร์ 12 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,300 บาท/เดือน
ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1,800 - 2,500 บาท/เดือน
ซ.ศรีมารัตรน์20 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 บาท/เดือน
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ซ.ศรีจันทร์ 29 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,300 - 4,500 บาท/เดือน
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
600 - 950 บาท/วัน
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
450 - 500 บาท/วัน
ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
10,500 - 11,500 บาท/เดือน450 - 850 บาท/วัน
ซ.24 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,300 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 - 4,500 บาท/เดือน
ซ.ศรีมารตน์ 12 ถ.ศรีมารัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 4,000 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ซ.5 ถ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,600 - 4,000 บาท/เดือน
ซ.หน้าเมือง 15 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,000 - 2,500 บาท/เดือน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ ขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,800 - 3,000 บาท/เดือน