ห้องพักรายวัน ในขอนแก่น

พบอพาร์ทเม้นท์ 113 แห่ง ดูย่านอื่นๆ ในขอนแก่น
ซ.ชุมชนรัตนาธานี ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
350 บาท/วัน
ซ.อุดมโชค ถ.มิตรภาพ-หนองปอ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,500 - 5,000 บาท/เดือน450 - 550 บาท/วัน
ถ.หลังมหาวิทยาลัย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 4,000 บาท/เดือน500 - 600 บาท/วัน
ถ.โคลัมโบ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,600 - 3,300 บาท/เดือน250 - 400 บาท/วัน
ซ.อดุลยาราม ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,900 - 3,300 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ซ.6 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 - 4,000 บาท/เดือน200 - 500 บาท/วัน
ซ.อดุลยาราม7/4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,900 - 3,300 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ซ.วุฒาราม ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,900 - 3,900 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ ขอนแก่น
2,000 - 3,000 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ซ.เหล่านาดี 6 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,600 - 5,000 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ซ.มิตรภาพสัมพันธ์ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,700 บาท/เดือน250 บาท/วัน
ซ.3 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,300 - 3,500 บาท/เดือน450 บาท/วัน
ถ.เลียบหนองอีเริง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น
3,500 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ซ.19 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 - 4,000 บาท/เดือน350 - 500 บาท/วัน
ถ.หมอชาญอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 4,200 บาท/เดือน450 - 480 บาท/วัน
ถ.โคลัมโบ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 4,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 3,800 บาท/เดือน390 - 450 บาท/วัน
ซ.หน้าเมือง7 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 - 3,500 บาท/เดือน350 - 450 บาท/วัน
ซ.อนามัย1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
450 - 600 บาท/วัน
ถ.อดุลยาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,900 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,800 - 4,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ซ.4 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,000 - 4,500 บาท/เดือน350 - 450 บาท/วัน
ซ.ศรีจันทร์ 35 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,900 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ซ.อดุลยาราม7/8 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,500 - 2,800 บาท/เดือน200 - 350 บาท/วัน
ซ.4-5 ถ.โคลัมโบ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2,300 - 3,200 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
7,000 บาท/เดือน699 บาท/วัน
ซ.1/5 ถ.เรียบบึงหนองแวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,000 - 3,600 บาท/เดือน300 บาท/วัน
ซ.ศรีจันทร์ 33 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4,500 - 4,800 บาท/เดือน550 - 590 บาท/วัน
ซ.อดุลยาราม ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3,500 - 8,000 บาท/เดือน500 - 1,000 บาท/วัน
ซ.ราษฎร์คนึง 10 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
500 - 800 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ ขอนแก่น