ห้องพักรายวัน ในนนทบุรี

พบอพาร์ทเม้นท์ 149 แห่ง ดูย่านอื่นๆ ในนนทบุรี
ซ.8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
5,500 - 12,000 บาท/เดือน800 - 1,500 บาท/วัน
ซ.33 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
800 - 1,500 บาท/วัน
ซ.อาคารเมืองทองธานี ถ.ป้อปปุล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,500 - 5,000 บาท/เดือน500 - 1,400 บาท/วัน
ซ."_" ถ.ป๊อปปููล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,500 - 12,000 บาท/เดือน500 - 1,500 บาท/วัน
ซ.พิบูลสงคราม24/นครอินทร์5 ถ.พิบููลสงคราม/นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
4,000 - 9,900 บาท/เดือน600 - 700 บาท/วัน
ซ.แจ้งวัฒนะ 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,200 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ซ.วัดศรีประวัติ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี
2,000 - 3,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ซ.นนทบุรี10 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
3,600 - 4,900 บาท/เดือน500 - 600 บาท/วัน
ซ.ไมมี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,500 - 5,000 บาท/เดือน600 - 1,500 บาท/วัน
ซ.บางรักน้อย 6 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
600 - 800 บาท/วัน
ซ.33 ถ.งามวงศ์วาน ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
3,500 - 3,800 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
600 - 1,500 บาท/วัน
ซ.กรมที่ดิน ถ.เทศบาล ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี
3,700 - 6,000 บาท/เดือน600 - 800 บาท/วัน
ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
10,000 - 12,000 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.ติวานนท์ 20 แยก 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
350 - 400 บาท/วัน
ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
4,500 - 7,500 บาท/เดือน650 - 900 บาท/วัน
ถ.บอนด์สตรีท ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
8,000 - 10,000 บาท/เดือน1,500 - 2,000 บาท/วัน
ซ.นนทบุรี 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
3,000 - 3,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
800 - 3,000 บาท/วัน
ซ.ติวานนท์7/1 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
500 - 700 บาท/วัน
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
4,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.งามวงศ์วาน25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
2,400 - 3,300 บาท/เดือน280 - 480 บาท/วัน
ซ.งามวงศ์วาน 23 แยก 21 ถ.งามวงศ์วาน ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
2,300 - 2,600 บาท/เดือน400 - 450 บาท/วัน
ซ.ติวานนท์ 36 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
2,200 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ซ.ประชาชื่นนนทบุรี8 ถ.ประชาชื่นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
2,500 - 3,500 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ซ.เพชรัตน์5 ถ.ประชาชื่นนทบุรี 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
3,000 - 4,000 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
12,900 บาท/เดือน990 บาท/วัน
ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20(ต้นสน) ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
4,900 - 6,000 บาท/เดือน650 - 700 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ นนทบุรี

ซ.งามวงศ์วาน 23 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
4,000 - 4,800 บาท/เดือน