ซ.8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
5,500 - 12,000 บาท/เดือน800 - 1,500 บาท/วัน
ซ.กรมที่ดิน ถ.เทศบาล ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี
3,700 - 6,000 บาท/เดือน600 - 800 บาท/วัน
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,500 - 3,900 บาท/เดือน600 - 800 บาท/วัน
ซ.33 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
800 - 1,500 บาท/วัน
ซ.วัดศรีประวัติ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี
2,000 - 3,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ซ.อาคารเมืองทองธานี ถ.ป้อปปุล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,500 - 5,000 บาท/เดือน500 - 1,400 บาท/วัน
ซ."_" ถ.ป๊อปปููล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,500 - 12,000 บาท/เดือน500 - 1,500 บาท/วัน
ซ.แจ้งวัฒนะ 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,200 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
800 - 1,000 บาท/วัน
ซ.พิบูลสงคราม24/นครอินทร์5 ถ.พิบููลสงคราม/นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
4,000 - 9,900 บาท/เดือน600 - 700 บาท/วัน
ซ.นนทบุรี10 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
3,600 - 4,900 บาท/เดือน500 - 600 บาท/วัน
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
600 - 800 บาท/วัน
ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
10,000 - 12,000 บาท/เดือน700 บาท/วัน
ซ.ไมมี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
3,500 - 5,000 บาท/เดือน600 - 1,500 บาท/วัน
ซ.บางรักน้อย 6 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
6,500 บาท/เดือน600 - 800 บาท/วัน
ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
800 - 3,000 บาท/วัน
ซ.ติวานนท์7/1 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
500 - 700 บาท/วัน
ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี
6,500 - 7,500 บาท/เดือน800 - 1,000 บาท/วัน
ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20(ต้นสน) ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
4,900 - 6,000 บาท/เดือน650 - 700 บาท/วัน
ถ.เลียบ​ กฟผ. ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี
3,000 - 6,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ซ.5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
600 - 1,500 บาท/วัน
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
650 บาท/วัน
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
12,900 บาท/เดือน990 บาท/วัน
ซ.ป๊อปปูล่า 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
2,000 - 15,000 บาท/เดือน350 - 2,900 บาท/วัน
ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี
2,900 - 3,700 บาท/เดือน590 - 900 บาท/วัน
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
7,000 บาท/เดือน900 บาท/วัน
ซ.จุฬาเกษม ถ.งามวงศ์วาน 18 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
8,900 บาท/เดือน790 บาท/วัน
ซ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด 29 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
2,900 - 3,300 บาท/เดือน390 - 490 บาท/วัน
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
7,000 บาท/เดือน900 บาท/วัน
ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
4,500 - 6,500 บาท/เดือน600 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ นนทบุรี

ซ.งามวงศ์วาน 23 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
4,000 - 4,800 บาท/เดือน