ห้องพักรายวัน ในสุโขทัย

พบอพาร์ทเม้นท์ 3 แห่ง
ต.โตนด อ.คีรีมาศ สุโขทัย
2,000 - 3,000 บาท/เดือน100 - 400 บาท/วัน
ต.โตนด อ.คีรีมาศ สุโขทัย
100 - 300 บาท/วัน
ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย
400 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ สุโขทัย