ซ.ประชาอุทิศ ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2,500 บาท/เดือน250 บาท/วัน
ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
450 - 550 บาท/วัน
ซ.บ้านหนองใส ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
480 บาท/วัน
ซ.โนนพิบูลย์ ถ.บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
4,500 บาท/เดือน390 บาท/วัน
ซ.1 ถ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3,000 บาท/เดือน300 - 400 บาท/วัน
ซ.สามพร้าว ถ.สามพร้าว samprow ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2,800 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ซ.รัชฎา 4 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
7,000 - 10,000 บาท/เดือน400 - 500 บาท/วัน
ซ.ประชาอุทิศ ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
10,000 บาท/เดือน400 - 1,000 บาท/วัน
ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
8,500 บาท/เดือน650 บาท/วัน
ซ.พิบูลย์ 7/3 ถ.พิบูลย์ 7 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2,800 - 3,800 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3,800 - 4,200 บาท/เดือน380 - 400 บาท/วัน
ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
5,000 - 8,000 บาท/เดือน480 - 590 บาท/วัน
ซ.14 ถ.สามัคคี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
4,500 บาท/เดือน450 บาท/วัน
ซ.เบญจางค์ 3 ถ.เบญจางค์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3,800 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ซ.สากลพัฒนา ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง อุดรธานี
3,500 บาท/เดือน399 บาท/วัน
ซ.ทิพยาวรรณ(ต้อยลาบเป็ด) ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3,500 - 4,000 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ซ.คลองเจรฺิญ 9 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3,500 - 4,500 บาท/เดือน380 - 400 บาท/วัน
ซ.รจนา 1 ถ.สี่แยกบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
350 บาท/วัน
ซ.ประชาสันติ5 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2,700 - 3,800 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ซ.คำเจริญ ถ.ประชาราษฎร์ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ อุดรธานี
3,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ซ.บ้านม่วง 9 ถ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2,500 - 3,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ซ.:) ถ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
250 - 500 บาท/วัน
ถ.เลี่ยงเมือง ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
4,500 - 5,000 บาท/เดือน350 - 380 บาท/วัน
ซ.หนองตุ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3,800 - 4,500 บาท/เดือน350 - 500 บาท/วัน
ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1,700 - 3,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ถ.บ้านเซ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2,800 - 3,400 บาท/เดือน450 บาท/วัน
ซ.บ้านช้าง ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2,500 - 3,500 บาท/เดือน350 - 450 บาท/วัน
ถ.ยิ้มประสิทธิ์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี
3,500 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ซ.ชุมชนหนองหิน ร่มเย็น ถ.อุดร-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3,000 บาท/เดือน300 บาท/วัน
ซ.ไชยวงศ์ อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3,000 - 3,800 บาท/เดือน300 - 350 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ อุดรธานี