ซ.จุมพฎพงษ์ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
1,500 - 2,000 บาท/วัน
ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง เพชรบุรี
18,000 - 20,000 บาท/เดือน6,500 - 7,000 บาท/วัน
ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
12,000 บาท/เดือน1,300 บาท/วัน
ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
18,000 - 24,000 บาท/เดือน2,500 - 3,500 บาท/วัน
ถ.คลองกระแชง ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
3,000 - 4,000 บาท/เดือน600 - 900 บาท/วัน
ซ.5 ถ.บางเกตุ ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
60,000 บาท/เดือน12,000 บาท/วัน
ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี
1,200 - 6,000 บาท/วัน
ซ.3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี
6,000 - 8,000 บาท/วัน
ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
7,000 บาท/เดือน2,000 - 2,800 บาท/วัน
ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
25,000 บาท/เดือน2,000 บาท/วัน
ซ.หนองแจง ถ.หนองแจง ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
7,000 - 10,000 บาท/เดือน700 - 1,000 บาท/วัน
ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1,800 - 4,500 บาท/วัน
ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
3,500 - 4,500 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ซ.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
3,300 - 4,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
3,000 - 6,000 บาท/เดือน500 - 100 บาท/วัน
ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
3,500 บาท/เดือน400 บาท/วัน
ถ.ต้นมะสังข์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
800 - 1,000 บาท/วัน
ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
4,300 - 4,800 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
5,000 - 8,000 บาท/วัน
ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง เพชรบุรี
3,500 บาท/วัน
ซ.ข้างวัดเพรียง ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1,500 - 6,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน
ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
3,000 บาท/วัน
อ.ชะอำ เพชรบุรี
4,000 - 4,900 บาท/วัน
ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี
500 - 3,000 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ เพชรบุรี