อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ถนน/ซอย มาลัยแมน

พบอพาร์ทเม้นท์ 13 แห่ง
พบอพาร์ทเม้นท์ 13 แห่ง
ซ.อยู่ติดถนนใหญ่ หน้า ม. ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,000 - 3,500 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,500 - 4,200 บาท/เดือน550 - 650 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,900 - 4,500 บาท/เดือน550 - 650 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,950 - 6,500 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
2,500 บาท/เดือน
ซ.วัดวังตะกู ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
2,500 - 3,200 บาท/เดือน350 - 400 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
2,700 - 2,900 บาท/เดือน
ซ.มาลัยแมน 1 ถ.มาลัยแมน ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
3,600 - 3,800 บาท/เดือน450 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,600 - 4,000 บาท/เดือน500 - 800 บาท/วัน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,500 - 6,900 บาท/เดือน660 บาท/วัน
ซ.ตรงข้าม วัดวังตะกู ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
2,500 - 3,000 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
3,300 - 5,500 บาท/เดือน
ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
400 - 550 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม
4,000 บาท/เดือน600 บาท/วัน