อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ถนน/ซอย สันติสุข

พบอพาร์ทเม้นท์ 11 แห่ง
พบอพาร์ทเม้นท์ 11 แห่ง
ถ.น่าน-สันติสุข ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน น่าน
2,200 - 3,000 บาท/เดือน500 บาท/วัน
ถ.น่าน-สันติสุข ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน น่าน
2,000 - 3,000 บาท/เดือน500 - 600 บาท/วัน
ถ.น่าน-สันติสุข ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน น่าน
2,300 - 3,000 บาท/เดือน
ซ.สันติสุข ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3,000 บาท/เดือน
ซ.สันติสุข ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
3,000 - 4,000 บาท/เดือน
ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2,000 - 3,500 บาท/เดือน
ซ.สันติสุข ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ
3,000 - 5,500 บาท/เดือน600 - 700 บาท/วัน
ซ.สันติสุข 2 ถ.เทพารักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,500 บาท/เดือน350 บาท/วัน
ถ.สันติสุข ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
500 บาท/วัน
ถ.สันติสุข ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3,000 - 3,500 บาท/เดือน350 - 500 บาท/วัน
ซ.1 ถ.สันติสุข ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4,000 - 5,500 บาท/เดือน450 บาท/วัน

อพาร์ทเม้นท์ หอพักแนะนำ

ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2,000 - 2,900 บาท/เดือน450 - 600 บาท/วัน